Strona główna » Jak przystąpić

 

Patronat nad Klubem X-TREME przyjęła organizacja TICA. TICA działa w zupełnie inny sposób, niż ten, do którego zapewne jesteś przyzwyczajony. TICA zrzesza hodowców kotów - każdy hodowca może zostać indywidualnym członkiem TICA i mieć prawo głosu w sprawach TICA! Kluby pod patronatem TICA zrzeszają hodowców należących bezpośrednio do TICA.

Przystępując do naszego Klubu musisz zarejestrować w TICA przydomek hodowlany i swoje koty hodowlane. Możesz, choć nie musisz, jednocześnie zapisać się do TICA jako członek indywidualny (członkostwo w Klubie Kota X-Treme jest niezależne od członkostwa w TICA). Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu aplikacji - zadzwoń lub napisz do nas. Jeśli zarejestrujesz się w TICA jako członek indywidualny, płacisz składkę zarówno do TICA, jak i do nas. Cennik opłat do TICA znajdziesz na naszej stronie.

Jakie masz korzyści z przystąpienia do TICA? Podniesiesz prestiż Twojej hodowli poprzez zarejestrowanie jej w tak wielkiej, demokratycznej i światowej organizacji. Otrzymasz pomoc hodowlaną od osób doświadczonych z całego świata. Nawiążesz nowe znajomości, zdobędziesz nowe doświadczenia. Będzisz mógł głosować w wyborach władz TICA, w przypadku zmian w regulaminach TICA lub w standardzie "Twojej" rasy.

Jakie masz korzyści z przystąpienia do naszego klubu? Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do naszego Klubu, będziesz mieć wybór - będziesz mógł otrzymać rodowody TICA, wystawiane przez Centralę organizacji w USA lub otrzymać bardzo szybko - i dużo taniej - rodowody klubowe. Będziesz mógł łatwo nawiązać współpracę z innymi hodowcami. Początkujący hodowcy otrzymają wsparcie merytoryczne. Będziesz mógł zlecić klubowi załatwienie Twoich spraw w Centrali TICA. Otrzymasz zniżki na udział w wystawach organizowanych przez klub.

Jak to działa w praktyce?

 1. Wypełniasz i podpisujesz deklarację przystąpienia do Klubu Kota X-Treme,

 2. Skanujesz deklarację i wysyłasz mailem na adres deklaracje@klubkota.pl

 3. Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej decyzji w sprawie przyjęcia do klubu (otrzymasz tę informację poprzez e-mail) płacisz składkę dla Klubu Kota X-Treme (Informacja dla nowych członków: składkę członkowską dzielimy na 12 miesięcy. Składka dla nowego członka za dany rok kalendarzowy płatna jest w  proporcji 5 zł za miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie do klubu. np: przystępując 10 listopada 2011, zapłacisz składkę za 2011r w wysokości 10 zł (2 miesiące x 5 zł).
  Płacisz także po 5 zł za każdego kota (oprócz kotów domowych), które chcesz zarejestrować w klubie

 4. Przysyłasz do klubu kopie rodowodów swoich kotów, potwierdzenie przelewu składki i opłat,

 5. Jeśli podjąłeś decyzję o przystąpieniu indywidualnym do TICA, na stronie TICA wypełniasz deklarację członkowską, płacisz składkę dla TICA i czekasz na potwierdzenie przyjęcia jako członka TICA.

 6. Otrzymujesz z Klubu X-Treme potwierdzenie przyjęcia w poczet członków drogą mailową, z USA otrzymujesz listem zwykłym potwierdzenie przyjęcia w poczet TICA.

 7. Za pośrednictwem Klubu, lub samodzielnie rejestrujesz w TICA swój przydomek i koty hodowlane (ten krok jest wymagany nawet wtedy, jeśli nie zarejestrujesz się w TICA jako członek indywidualny),

 8. Masz kociaki:) Wysyłasz kartę miotu do TICA i rejestrujesz tam miot (płacisz opłatę do TICA), lub po prostu wysyłasz informację mailową do Klubu a my rejestrujemy miot w TICA dla Ciebie:)

 9. Kiedy otrzymasz potwierdzenie rejestracji miotu, otrzymujesz rodowody wystawiane przez Klub Kota X-Treme.

 

Jeśli zdecydujesz się przystąpić do naszego Klubu przygotuj następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Klubu Kota X-Treme,

 2. Kopie rodowodów swoich kotów.

 3. WAŻNE!!! Koty hodowlane można zarejestrować w naszym klubie pod warunkiem posiadania dla nich rodowodów wystawionych przez jedną z organizacji zrzeszonych w World Cat Congress oraz niektóre zagraniczne kluby niezależne. Ten sam obowiązek dotyczy kocurów dla kryć zewnętrznych. Brak rodowodu dla kocura z w/w organizacji uniemożliwi wystawienie rodowodów dla miotu. Jeśli mają Państwo wątpliwości, które koty można u nas zarejestrować lub które mogą zostać zaakceptowane do krycia zewnętrznego, prosimy o wysłanie zapytania poprzez e-mail.

 4. WAŻNE!!! Wszystkie koty hodowlane zarejestrowane w klubie muszą także zostać zarejestrowane w TICA. Nie ma możliwości rejestracji kota hodowlanego wyłącznie w Klubie Kota X-Treme, z pominięciem rejestracji w TICA.

 5. WAŻNE!!! Nie przyjmujemy do klubu kotów ras eksperymentalnych (zgłoszonych do TICA ze statusem experimental). Przyjmujemy tylko koty ras uznanych (w statusie Preliminary New Breed, Advanced New Breed oraz Championship, listę ras uznanych można sprawdzić na stronie TICA). Wniosek o rejestrację kotów w statusie Registration Only jest za każdym razem rozpatrywany indywidualnie.

 

Kopie wszystkich dokumentów przyślij mailowo na adres dokumenty@klubkota.pl. Jeśli nie możesz wysłać maila, przyślij kopie w wersji papierowej na adres:

Klub Kota X-Treme
Skarbka z Gór 65b/24
03-287 Warszawa
Numer konta bankowego znajdziecie Państwo na podstronie Kontakt.

Wszystkich płatności do TICA dokonujemy, używając klubowego konta PayPal po kursie dnia PayPal. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursu walut podczas wykonywania czynności przez TICA w USA.

Projekt strony: Vanti
Administracja: Agata Kruszona-Zawadzka
Copyright © 2011 Klub Kota X-Treme
Positive SSL