Strona główna » Nowości

2024-05-04

Walne Zebranie

Zarząd Klubu Kota X-Treme zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin - 19 maja 2024 godz. 11:00, drugi termin godz. 11:30

Zebranie odbędzie się w trybie on-line, poprzez platformę Zoom:

Dane dostępowe zostały wysłane do wszystkich członków w wiadomości e-mail. Jeśli nie otrzymali Państwo tej wiadomości (proszę sprawdzić spam!) prosimy o kontakt z Zarządem klubu.

Uwaga - zebranie będzie nagrywane!

Program:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
4. Głosowanie nad ważnością zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2023 - Prezes.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – Wiceprezes ds. Finansowych.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
8. Dyskusje nad sprawozdaniami.
9. Udzielenie Absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Dyskusja nad wolnymi wnioskami.
11. Podjęcie uchwał końcowych.
12. Zamknięcie obrad.

Projekt strony: Vanti
Administracja: Agata Kruszona-Zawadzka*
Copyright © 2011 Klub Kota X-Treme